En ny standard

En ny standard

150 millioner barn bor på gatene på grunn av fattigdom, omsorgssvikt og misbruk. Heroes of the Nation svarer på nøden blant Afrikas foreldreløse barn som har mistet foreldrene sine på grunn av AIDS. Oppdraget til HTN er å redde de foreldreløse ut av nøden og utruste dem til å bli ledere. Vårt barnehjem er det største i Kenya og det vokser fortsatt. Det er for tiden hjem og skole for over 500 barn.

Heroes visjon

Heroes visjon

Vår visjon er mer enn å gi foreldreløse et hjem, mat og beskyttelse, men også utruste dem til å bli morgendagens ledere.

Heroes kjennetegn

Heroes kjennetegn

Heroes of the Nation tar nøden blant Kenyas unge på alvor ved å redde de forlatte og foreldreløse. I stedet for bare å gi barna mat og klær, utruster Heroes dem for fremtidig suksess.

Bety en forskjell

Les mer

Behov for støtte

Det er et stadig økende behov for din støtte til millioner av foreldreløse barn over hele verden.

Mer enn 17 millioner barn vil dø av sult i år. HIV/AIDS epidemier produserer foreldreløse i et antall verden ikke har sett før. Det er forventet at 44 millioner barn vil ha mistet foreldrene til AIDS innen 2010.Hvert 14. sekund mister et barn foreldrene sine på grunn av AIDS

Les mer

BILDEGALLERI

Les mer