VÅRT OPPDRAG

GI

kjærlig omsorg, hjem og framtid for tusner av foreldreløse i Afrika

SKAPE

omgivelser der barn kan vokse i ånd, sjel, sinn og kropp.

UTVIKLE

morgendagens ledere gjennom utmerket utdanning, yrkesopplæring og åndelig næring.

SAMARBEIDE

med afrikanske myndigheter for å øke vår mulighet til å nå flere barn over hele kontinentet.

BYGGE

varige nettverk av Heroes campuser over hele Afrika som huser og utdanner tusenvis av barn.

(Gi nå)

Lenker

"Jeg samarbeider med denne fantastiske organisasjonen hvor deres nyskapende tilnærming og suksess er kjent gjennom hele Kenya."