GI

kjærlig omsorg, hjem og framtid for tusner av foreldreløse i Afrika

SKAPE

omgivelser der barn kan vokse i ånd, sjel, sinn og kropp.

UTVIKLE

morgendagens ledere gjennom utmerket utdanning, yrkesopplæring og åndelig næring.

SAMARBEIDE

med afrikanske myndigheter for å øke vår mulighet til å nå flere barn over hele kontinentet.

BYGGE

varige nettverk av Heroes campuser over hele Afrika som huser og utdanner tusenvis av barn.

(Gi nå)