Mottoet til Heroes of the Nation er “Dagens foreldreløse, morgendagens helter”. For å gjøre dette slagordet til virkelighet, ser vi viktigheten av å tilføre barn de nødvendige ferdigheter for å realisere sine drømmer. HTN ser på utdanning som en nøkkel til et barns suksess, og det er obligatorisk for alle barna at de skal fortsette hans eller hennes utdanning til videregående skole eller tilsvarende nivå er oppnådd.

De siste årene, har HTN elevene oppnådd resultater som er blant de 5 % beste i landet på de avsluttende eksamene.

Vi tror at hvert barn burde bli styrket til å bli dyktige ledere i deres foretrukne studievalg. Et sterkt fokus på utdanning vil resultere i elever som vil gå inn i voksen verdenen godt forberedte og bli attraktive kandidater i ulike deler av samfunnet.

I Kenya er under halvparten av de 600000 elevene som ønsker å gå ungdomsskole i stand til det. Av disse, er det mindre enn 60000 som fullfører universitetsutdannelse (unicef.org). Med obligatorisk skolegang til og med videregående, har alle våre elever allerede et stort fortrinn i sammenlignet med unge voksne på deres alder.